Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö

2. Rekisterin nimi

Beebeen verkkokaupan asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on tarkoitettu Beebeen verkkokaupan ylläpitoon. Rekisteriä ei käytetä suoramarkkinointiin. Rekisteriä ei luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin tietosisältö

Nimi ja osoite, puhelinnumero, sähköposti sekä tilatut tuotteet.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa tiedot verkko-ostosten yhteydessä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille. Tietoihin pääsy on ainoastaan Beebeen henkilökunnalla.

7. Tietojen siirto

Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet on rajoitettu Beebeen henkilökuntaan. Ulkopuolisilla käsittelijöillä ei ole käyttöoikeuksia rekisteriin.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröityneellä käyttäjällä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tarkistuksesta tulee tehdä rekisterin yhteyshenkilölle. Henkilötietolaki §24

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröityneellä asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö korjauksesta tulee tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tietojen poistamista

Jokaisella rekisteröityneellä asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista. Pyyntö tulee tehdä rekisterin yhteyshenkilölle.

12. Tietojen säilytys

Jokaisen rekisteröityneen asiakkaan tiedot kerätään ja säilytetään erillään niin ettei kukaan ulkopuolinen pääse käsiksi rekisterin tietoihin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

 

◄ Etusivulle

© Copyright 2016 – 2024 Beebee Mehiläistarhat